fbpx
nysted-strand-camping-lystfiskerferie-1

LYSTFISKERFERIE PÅ LOLLAND FALSTER

Kyststrækninger, havne, fjorde, sunde og havpladser – der er masser af fiskemuligheder på Lolland Falster.

Hvis man bringer sin egen båd med, er der masser af slæbesteder på Lolland Falster, hvor man kan sætte sin båd i vandet – eller sejle på havet med nogle af de erfarne skippere, der har levet af dette erhverv i mere end 20 år.

Der er ligeledes mange super gode kyst pladser, hvorfra man kan fange torsk, havørred, fladfisk og hornfisk – hver årstid har sine højdepunkter.

Nysted Camping og Hytteferie har rigtige gode faciliteter til at rengøre fiskene. Hvis man ønsker, at tilberede fangsten kan dette gøres i det udendørs køkken eller det store fælleskøkken. Vi tilbyder også nedfrysning af fangsten.

Nederst på siden er der med kort og tekst beskrevet 47 ANBEFALEDE STEDER steder på Lolland Falster – god læsning.

Nysted Camping og Hytteferie tilbyder overnatning i vores hytter, endten i hytter med det hele – køkken, bad og toilet – eller vores små, men praktiske hytter, som ikke er dyre at leje.

Se links:
Lystfiskerguide: issuu.com
Lystfiskerside VisitLollandalster: www.visitlolland-falster.dk
Havne ved Nysted nysted.dk
Fiskearter v. Lolland Falster nysted.dk
www.visitdenmark.com

Fishing Denmark

Nysted Camping er medlem af Fishing Denmark som er en del af VisitDenmark, og lever op til deres medlemskriterier. Der tilbydes blandt andet: rensepladser, nedfrysning af fisk samt tørremuligheder af tøj oh udstyr.

Lolland Falster lystfisker kort

1. Nysted Mole. God og bred betonrampe. 75 kr. per gang.

2. Vandtore strand. Sæson Fortrinsvis havørred forår og efterår, hornfisk topper i slutningen af maj. Dette er en absolut topplads til hornfisk. Fiskeart havørred og hornfisk. Fiskestræk der fiskes fra pynterne, hvor der er dybt vand langt ind under land. Tips Prøv evt. strækningen længere mod vest efter bækudløbet og bugten. Her er en pynt, hvor dybt vand skærer helt ind under land. Bådfiskeren bør prøve ydersien af Flinthorne Rev, forår og efterår. Der er mange store sten og chance for vægtige havørreder. Waders er en fordel. Vejrforhold ved pålandsvind forringes chancerne af ålegræs.

3. Hyllekrog. Sæson Ingen adgang til Hyllekrog 1/3 til 15/7 grundet fuglenes yngletid. Efterår ørred, torsk og fladfisk. Fiskeart havørred, fladfisk og torsk. Fiskestræk der fiskes udelukkende på ydersiden af tangen helt ud forbi fyret (top plads). Vandet er dybt ind under land. Tips brug bundrig med sand-børsteorm når det gælder torsk og fladfisk eller langkastende blink eller woblere til torsk. Waders er en fordel. Vejrforhold pålandsvind kan umuliggøre fiskeriet.

4. Store Bunddrag. Sæson Forår og efterår, ørred, torsk og fladfisk. Fiskeart ørred, torsk og fladfisk. Waders er en fordel. Vejrforhold pålandsvind kan umuliggøre fiskeriet.

5. Hirbosøerne. Sæson hele året. Fiskearter gedde, aborre, brasen, karpe, suder og karusse. Gedde og aborre er fredet i april måned. Karpe og suder er fredet i maj måned. Der må max fanges en karpe om dagen, som desuden skal genudsættes. Fiskestræk Der er to søer på henholdsvis 2 og 3 ha med maksimumdybder på 3 og 6 meter. Pris 50 kr. for et dagskort, som sælges ved Lalandia.

6. Kramnitze havn. Fald betonrampe, med fortøjningsbro. 50 kr. per isætning.

7. Maglehøj strand. Sæson forår og efterår havørred på træk. Fladfisk undtaget februar-april og torsk i den kolde tid. Fra midten af maj hornfisk. Fiskeart havørred, hornfisk, torsk og fladfisk. Fiskestræk fiskeriet foregår fra Rudbjerghave og vestpå langs Sønderstrand helt til Vesterskov. Vandet er dybt helt ind under land. Tips brug langkastende kunstagn under alle vejrforhold f.eks. Kongetobis, Sømmet. Waders er unødvendige. Vejrforhold Bølgerne rejser sig hurtigt ved pålandsvind så vandet grumser til. Bedst ved svag vind fraa nordvest og sydøst.

8. Ålehoved. Sæson Havørred forår og efterår. Fladfisk undtaget februar-april. Torsk efteråret til hen i det tidlige forår. Multer i sensommeren. Fra midten af maj hornfisk. Fiskeart hav- og regnbueørred, torsk, fladfisk og multe. Fiskestræk pladsen kendetegnes af kystsikring med store sten og dybt vand ind under land. Under rolige vindforhold kan der vades forsigtigt, husk vadestaven. Waders er ikke nødvendige, men kan benyttes. Vejrforhold pladsen tåler kun svag pålandsvind, vandet klarer dog hurtigt op, hvis det har været uklart.

9. Albuen. Sæson havørred og regnbueørred forår og efterår. Fladfisk undtaget februar-april. Fiskeart havørred, regnbueørred, hornfisk, torsk og fladfisk. Fiskestræk der kan fiskes helt ud til spidsen. Tips sandtungen er lukket i fuglenes yngletid fra 15. marts til 15. juli. Waders er nødvendige. Vejrforhold bølgerne rejser sig hurtigt ved pålandsvind så vandet bliver uklart.

10. Skallehoved. Sæson godt fiskeri efter brakvandsaborre og ørred på træk forår og sent efterår. Fiskeart havørred, regnbueørred og aborre. Fiksestræk fiskeriet foregår fra pynten, hvorfra der vades ud i nærheden af sejlrenden. Tips bundsnøre med regnorm eler flåd med reje/orm ude ved eller i sejlrenden vil ofte give regnbueørred og brakvandsaborre. Waders er nødvendige. Vejrforhold pålandsvind forringer fiskeriet.

11. Langø fiskerihavn. God lang betonrampe. 50 kr. per gang.

12. M/S Freia. Sejler fra Onsevig havn. Sæson hele året. Fiskeart torsk og fladfisk. Pladsbestiling tlf. 54931236, 30534236 eller 25888236.

13. M/S Hanne. Sejler fra Onsevig havn. Sæson hele året. Fiskeart torsk og fladfisk. Pladsbestilling tlf. 54789046 eller 39 542146.

14. Hoby Put & Take. Sæson marts – november. Fiskeart regnbueørred, kildeørred, og tigerørred. Desuden aborre, karusse og ål. Fiskevand søen er på 2 ha. Kortsalg selvbetjening ved søen eller mobil 21482010.

15. Lyngmose Put & Take. Sæson marts – november. Fiskeart regnbueørred og steelhead. Fiskevand søen er på 2 ha. Kortsalg selvbetjening ved søen eller mobil 21427410.

16.Kragenæs havn. 2 betonramper. Gode parkeringsforhold.

17. Femø, Fejø og Askø. Sæson havørred forår og efterår. Hornfisk fra midten af maj. Multe i sensommeren. Ål sommer-efterår. Fiskeart havørred, hornfisk, ål og multe. Fiskestræk generelt i ålegræsbælter tæt på land og på pladser med dybere vand nær kysterne.

18. Korsgaard Put & Take. Sæson april-oktober. Fiskeart regnbueørred, bækørred, steelheads, karper, sandart og gedder. Fiskevand 15 ha søer med op til 5 m dybde. Kortsalg ring mobil 2941005.

19. Sakskøbing havn. Betonrampe. 50 kr. per gang.

20. Sakskøbing havn/fjord. Sæson ål og fladfisk om sommeren. Om efteråret havørred, aborre, sild, ål, og skrubbe. I vintermånederne torsk, og i foråret havørred, aborre og torsk. Fiskeart hav- og regnbueørred, torsk, aborre, sild, ål, fladfisk. Fiskestræk der kan fiskes fra havnen og ud gennem fjorden. Tips bundsnørefiskeri medregnorm om foråret og rejer om sommeren. Mindstemål for aborre er 25 cm. Der er mulighed for vægtige fisk på denne plads, således er der fanget torsk på 13 kg. og havørred på 11,5 kg. Waders kan bruges længere ude mod fjorden, hvor der kan vades ud imod kanten af sejlrenden. Vejrforhold meget nedbør kan farve vandet fra Sakskøbing å.

21. Guldborgsundbroen. Sæson sild og torsk i det sene efterår, om sommeren er der mulighed for at medefiske ål, fladfisk på bundsnøre. Fiskeart regnbueørred, ål, fladfisk, sild, hornfisk, og torsk. Fiskestræk en meget populær og børnevenlig plads. På Falstersiden fiskes fra molen, på lollandssiden fiskes fra sandtagen nord for broen. Tips et målrettet aften/natfiskeri efter ål med bundsnøre omkring broen er ofte givtigt. Sildefiskeri er bedst ved sydgående strøm ved skumringstid. Waders er nødvendige nord for broen, men pas på sejlrenden. Vejrforhold vind på langs af sundet er meget ugunstigt.

22. Tunellen. Sæson havørred og regnbueørred efterår, vinter og forår. Om sommeren regnbueørred og ål. Sensommer og efterår aborre og fladfisk. Fiskeart havørred, regnbueørred, ål, aborre, hornfisk og fladfisk. Fiskestræk stensætningerne rundt om tunellen på både Lolland og Falster. Tips fisk også om langs siderne efter ørreder. Waders er ikke nødvendige. Vejrforhold fisk på den side hvor der er fralandsvind.

23. Nykøbing Falster lystbådehavn. Betonrampe. 50 kr. per gang.

24. Kong Frederik d. IV´s bro samt havnekajen. Sæson sommer og efterår mulighed for medefiskeri efter aborre, ål og skrubbe. Ved broen står ofte aborre og ørred i læ af bropillerne. August-september er absolut topsæson for store brakvandsaborre. Fiskeart aborre, ål, skrubbe, hav- og regnbueørred. Fiskestræk kan foregå fra både Lolland og Falster. Tips levende rejer til aborrene. Vejrforhold vind på langs af sundet vanskeliggøre fiskeriet.

25. Hasselø. Sæson efterår, vinter og forår regnbueørred. I sommertiden medefiskeri af aborre og ål ude på skrænten til og i sejlrenden. Fiskeart havørred, regnbueørred, ål og aborre. Fiskestræk der er lavvandet, så vaders er nødvendige. Tips brug regn- eller børsteorm til ørred. Waders er nødvendige. Vejrforhold pålandsvind samt kraftig strøm kan vanskeliggøre fiskeriet.

26. Marrebæk kanal. Sæson hele året, særligt brakvandsaborre fra november til april. Fiskeart gedde, aborre, ørred og ål. Fiskestræk frahovedvej A2 til jernbanebro. Tips chance for især store aborre og gedder, fordi de vokser ekstremt hurtigt i brakvandet. Pris 20 kr. for et dagskort.

27. Iglekær Put & Take. Sæson hele året. Fiskeart regnbueørred, steelhead, brøding og ål. Fiskevand søen er på 2 ha. Kortsalg selvbetjening ved søen eller mobil 23601356.

28. Stavreby. Sæson havørred forår og efterår, hornfisk fra midten af maj. Fiskeart havørred, hornfisk og ål. Fiskestræk ved broen og sydpå samles hornfiskene, her kan an opleve storfangst. Tips vil hornfiskene ikke tage blink, så prøv buldoflåd og et sildestykke. Waders er nødvendige. Vejrforhold er ikke godt ved pålandsvind.

29. Borremosen. Sæson hele året. Fiskeart suder, karusse, ål, skalle, gedde og aborre. Fiskestræk følg stien fra den offentlige parkeringsplads. Tips der er mange suder derfor er det bedst orm, maddiker, majs. Pris gratis.

30. Farø vest. Sæson hele året. Fiskeart havørred, regnbueørred, hornfisk samt aborre. Fiskestræk fra broen og nordover til 2-300 m før lavbroen. Tips ørreder fanges godt med fluestang eller buldoflåd. Waders er en fordel. Vejrforhold en ikke for hård pålandsvind er god.

31. Bogø, Vesterskov. Sæson ørreder bedst forår, sommer og efterår. Torsk forår og efterår. Hornfisk i maj og juni. Fiskeart havørred, regnbueørred, torsk og hornfisk. Fiskestræk fra det gamle fyrtårn og 1,5 km østover. Tips god plads til fluefiskeri. Waders er en fordel. Vejrforhold sydgående strøm menes bedst.

32. Bogø færgehavn. Bred betonrampe. Fri afbenyttelse.

33. Stubbekøbing lystbådehavn. Lang bred betonrampe m. fortøjningsbro.

34. Grønsund. Sæson bedst forår, efterår og vinter når det gælder havørred. Regnbueørred opholder sig ofte øst for molen ved sommertid. Torsk og fladfisk det meste af året. Fiskeart havørred, regnbueørred, hornfisk, torsk og fladfisk. Fiskestræk fra broen og østover. Tips brug små grå sorte eller brune buskede hackelfluer i str. 8. Waders er en fordel. VejrforholdPålandsvind forringer forholdene.

35. Skansen. Sæson helårsplads til havørred, bedst forår og efterår. Fiskeart havørred, regnbueørred og hornfisk. Fiskestræk både nord og syd for Skansen. Tips fisk f.eks. med kongetobis, gladsax, sømmet eller sølvpilen på 18 til 27 gram. Waders er nødvendige. Vejrforhold kraftig pålandsvind og strøm umuliggør fiskeri.

36. Hestehoved. Sæson helårssæson til havørred, topplads forår og efterår. Hornfisk i maj og juni. Fiskeart havørred og hornfisk. Fiksestræk fra pynten og ned til byen. Tips det er af stor betydning at kastene bliver lange pga. ålegræsset. Waders er ikke nødvendige. Vejrforhold kraftig pålandsvind forringer fiskeriet.

37. Stubbehage. Sæson ørredfiskeri topper forår og efterår. Fiskeart havørred og hornfisk. Fiskestræk fra Hestehoved til Hesnæs havn. Tips pladsen er bedst efter pålandsvind, hvor vandet klarer op. Waders er nødvendige. Vejrforhold kraftig plandsvind forringer fiskeriet.

38. Hesnæs havn. græsrampe. Fri benyttelse.

39. Pomlenakke. Sæson forår og efterår. Fiskeart havørred, torsk og hornfisk. Fiskestræk hele pynten rundt. Tips for at undgå bundhug bør man anvende højtgående blink. Waders er nødvendige. Vejrforhold stedet er meget påvirkelig af pålandsvind.

40. Halskov vænge. Sæson havørred bedst forår og efterår samt milde vintre. Hornfisk maj-juni. Fiskeart havørred og hornfisk. Fiskestræk 100 m nord for parkeringpladsen og 1 km nordover. Tips prøv kongetobis, Hexenwobler, sømmet eller Sølvpilen. Waders er nødvendige. Vejrforhold Pladsen tåler ikke pålandsvind.

41. Tunnerup. Sæson forår, efterår og vinter er højsæson for ørreder, hornfisk i maj og juni. Fiskeart havørred og hornfisk. Tips tangebælterne ligger langt ude, så der skal påregnes vadning. Waders er nødvendige. Vejrforhold ved pålandsvind skal der vades langt til vandet bliver klart.

42. Generalens lysthus. Sæson havørred forår, efterår og vinter. Hornfisk i maj og juni. Pighvar i marts-juni. Fiskeart havørre, jornfisk og pighvar. Fiskestræk lidt nord for lysthuset går der et stenrev ca 150 m ud i havet. Fra revspidsen kan der fanges store havørreder og pighvar.

43. Havløkke. Sæson forår og efterår er godt for ørredfiskeri, hornfisk i maj og juni.Fiskerart havørred og hornfisk. Fiskestræk ud for parkeringspladsen vades der ud til sandrevlen nord for den store sten. Tips fra midten af maj og en måned frem er der “sølvpile” i området. Waders er absolut nødvendige. Vejrforhold ved lavvande tåler pladsen en del vind.

44. Bøtø plantage. Sæson forår og efter er der havørred, hornfisk i maj og juni. Fiskeart havørred, hornfisk og chance for laks. Fiskestræk fra høfterne og sydover. Tips giv f.eks. Muddlerfluen en gang tørfluespray så trækker den en kølvandsstribe efter sig. Waders er nødvendige. Vejrforhold bedst i syd-sudvestlig vind.

45. Birkemose. Sæson havørred forår og efterår. Fiskeart havørred,regnbueørred, torsk, skrubbe og chance for pighvar og brakvandsaborre. Desuden store ål, der i varme somre kam fanges imellem høfderne. Multer. Fiskestræk 2 km badekarsfiskeri fra parkeringspladsen og sydpå. Tips Multerne kan pludselig dukke op i sensommeren ved kysten, er man heldig ser man halefinnerne stikker op af vandet, det er multerne der støvsuger små krebsdyr mm. De fanges bedst å lysegrønne fluer str. 8-12. Lykkedes det at få en multe på krogen, giver den en fight man aldrig glemmer .. Waders er ikke nødvendige. Vejrforhold en efterårsdag med ruskvejr er den oplagte mulighed for at få en stor havørred på krogen.

46. Gedser odde. Sæson hele året. Fiskeart havørred, hornfisk, chance for torsk, ål og fladfisk. Fiskestræk 2 km rundt om pynten. Waders er ikke nødvendige. Vejrforhold bedst ved let vind fra sydvest eller sydøst.

47. Kroghage. Sæson forår, efterår og somer havørred. Aborre sommer og efterår. Hornfisk i maj og juni. Fiskeart havørred, hornfisk, ål og chance for regnbueørred og aborre. Fiskestræk lystbådehavnen. Tips på nordsiden af lystbådehavnen bliver der hvert år fanget mange store havørreder og laks. Waders er ikke nødvendige.

home1-img2
home1-img32