CO2-neutral campingplads

CO2-neutral campingplads giver en ferie med reduceret klimaaftryk. Camping, hytter, kystlejligheder og sommerhus. Naturvenlig ferie. Book plads på CO2-neutral camping nu.

CO2-neutral campingplads

Når I holder ferie på Nysted Strand Camping, kan I gøre det med god samvittighed for naturen, klimaet og miljøet. Nysted Strand Camping har som den første campingplads i Europa fået udarbejdet et klimaregnskab, der dokumenterer Nysted Strand Campings samlede klimaaftryk, og at dette efterfølgende er CO2-neutraliseret. Det betyder, at I får en naturvenlig og bæredygtig ferie til gavn for miljøet og klimaet.

Den CO2, som Nysted Strand Camping udleder, kommer primært fra serviceydelser og leverandører.

For Nysted Strand Camping er det helt essentielt at have en klimavenlig drift og gå forrest i den grønne omstilling. At have en CO2-neutral campingplads kan være en inspiration for resten af turismebranchen og for gæsterne. I januar 2023 blev Nysted Strand Camping også kåret som den 2. bedste bæredygtige campingplads i Europa af ADAC, og pladsen drives med afsæt i FN’s verdensmål.

Klimaregnskabet viser en bæredygtig bundlinje

Dokumentationen for, at Nysted Strand Camping kan kalde sig klimaneutral, findes i campingpladsens klimaregnskab og de modsvarende CO2-certifikater. Som anvist i Green House Gas-protokollen er Nysted Strand Campings klimaregnskab opstillet i tre grupper af CO2-udledende aktiviteter (såkaldte scopes). Den første og anden gruppe er direkte udledninger fra virksomheden eller udledninger som konsekvens af virksomhedens energiforbrug. Den tredje gruppe er udledning relateret til virksomhedens leverandører, herunder indkøb af varer og services. For at kunne sammenligne CO2-udledninger på tværs af brancher omregnes en virksomheds udledning til CO2-ækvivalenter (CO2e).

I 2022 udledte Nysted Strand Camping 106 ton CO2e. Heraf stod campingpladsens egen udledning i gruppe 1 og 2 for blot 0,3% af udledningen. Langt størstedelen af udledningen kom fra gruppe 3, hvor materialer til drift af bygninger og pladsen samt indkøb til campingpladsens købmandsbutik til sammen repræsenterer 78 ton, CO2e.

For at kompensere for denne udledning har Nysted Strand Camping købt certifikater på, at der plantes skov til gavn for naturen, klimaet og miljøet. Dermed er driften af Nysted Strand Camping CO2-neutral og lever derfor op til nationale og internationale klimakrav.

Sådan er Nysted Strand Camping blevet CO2-neutral

At passe på jorden har altid været helt naturligt for ejerne af Nysted Strand Camping. Før bæredygtighed og FN’s verdensmål for alvor kom på dagsordenen, blev bygninger på pladsen renoveret med genbrugsmaterialer, og traditionelle lyskilder blev udskiftet med LED og flyttet for at oplyse større arealer for den samme mængde energi. Bevidstheden om bæredygtige tiltag er en proces, hvor Nysted Strand Camping hele tiden bliver bedre. I 2022-2023 blev tre hytter renoveret med hele 40% genbrugsmaterialer. Derudover anvendes CO2-besparende varmekilder ved fyring med træpiller, og campingpladsen køber grøn strøm fra vindmøller. Affald sorteres i 19 kategorier, hvilket giver optimale betingelser for genanvendelse. Varerne i købmandsbutikken er så vidt muligt lokale, bl.a. kan I få kvalitetsøl fra Krenkerup og Falster Destilleri samt æg fra Dalbakkegård. Andre varer kommer fra én leverandør, der leverer varer én gang om ugen for at reducere forurening fra transport.

Campingplads med EU-blomst

I 2021 blev Nysted Strand Camping som den første campingplads i Danmark certificeret med EU-blomsten med en score på 44, hvor minimum er 27. Den høje score skyldes affaldssortering, energireduktion samt anvendelse af grøn energi, ingen kemikalier i driften, reduceret brug af papir, plast og rengøringsartikler samt forbedring af levesteder for dyr og insekter. Alle rengøringsartikler er Svanemærket, og der er sat vandreducerende filtre på alle tappesteder. EU-blomsten er dermed et bevis på, at Nysted Strand Camping lever op til bæredygtige principper for driften – og det er jeres garanti for en bæredygtig ferie. Læs mere om vores campingplads med EU-blomsten her.